BMP 4000.OE EURO/COMBI
 

Výdajné zostavy, čerpadlá a stojany na naftu a benzín » Výdajné stojany TATSUNO BENČ

Výdajné stojany OCEAN EURO COMBI slúžia k výdaju kvapalných ropných produktov spolu s doplnkovými kvapalinami - kvapalného aditíva AdBlue, kvapalín do ostrekovačov (WSE) a skvapalneného propánbutánu (LPG) na verejných čerpacích staniciach.

 

Sú to jednostranné alebo obojstranné výdajné stojany vybavené systémom navýjania hadíc, s 1 až 10 výdajnými hadicami (max. 5 výd. hadíc na každej strane stojanu) pre čerpanie až 5 rôznych produktov.

 

Sú vybavené kvalitnou japonskou hydraulikou TATSUNO a spoľahlivým elektronickým počítadlom PDEX. Pracujú ako aj v manuálnom režime, tak aj v automatickom, kedy je výdajný stojan pripojený k riadiacemu systému a údaje o načerpanom množstve, čiastke a cene sú prenášané na pokladňu.

 

Výkon: 40 l/min
Presnosť: +- 0,25% pri AdBlue, WSE
Presnosť: +- 0,5% pri LPG
Napájanie: 230 V
Produkty:  AdBlue, WSE , LPG
   

 

Špecifikácia:
  • elektromechanické litrové súčtomery
  • Hydraulika - piestové merače TATSUNO (Japonsko)
  • LCD s riadeným LED podsvietením
  • Elektronické počítadlo PDEX
  • Voliteľne - automatická teplotná kompenzácia na 15° C pre LPG
  • Farba podľa požiadavky zákazníka
  • Klávesnica pre ručné predvolenie čiastky / objemu priamo na stojane
  • Grafické displeje
  • LED indikácia výdajného miesta
  • Možnosť inštalácie kreditného automatu