Dvojplášťová nádrž na naftu a benzín ES - ležatá

Ležatá valcová nádrž vyrobená z uhlíkovej ocele podľa EN 10025 s kvalitnou povrchovou úpravou. Pred nástrekom sú všetky nádrže pieskované. Nádrže sú vo výrobe podrobené tlakovej skúške s vystavením certifikátu o skúške. Tieto nádrže plne vyhovujú normám a zákonom v SR a spĺňajú prísne podmienky pre skladovanie ropných látok.


Štandardná výbava nádrže:

 • nádrž je podporovaná 2 až 3 oceľovými sedlami
 • prielez do nádrže Ø 600 mm
 • uzamykateľný plniaci otvor 3“ /voliteľne plnenie v spodnej časti nádrže/
 • mechanická ochrana proti preplneniu, plavák na prerušenie prívodu paliva na hodnote 90% objemu nádrže
 • odvetrávacia plameňopoistka
 • mechanický hladinomer /voliteľne digitálne meranie hladiny OCIO, EMILPROBE/
 • odkaľovacia a merná armatúra
 • hliníková kalibrovaná merná tyč pre ručné meranie hladiny paliva
 • sacie potrubie vybavené spätným ventilom, sitkom a guľovým ventilom
 • Europress LAD-10 detektor úniku pre sledovanie medziplášťového priestoru nádrže
 • uzemňovací bod nádrže
 • oceľový rebrík a zábradlie (od modelu 9000 L)
 • označenie nádrže v zmysle legislatívy
 • výrobné atesty a certifikáty k nádrží
 • skúška tesnosti nádrže - vydanie certifikátu v zmysle STN 75 3415

 

Dostupné objemy 3000, 5000, 9000, 10.000, 12.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 45.000, 50.000 litrov

Skriňa výdajného zariadenia – vlastnosti a výbava:

 • Oceľová skriňa s kvalitnou povrchovou úpravou vybavená uzamykateľným zámkom.
 • El. rozvádzač v ochrannej skrini s krytím IP 55 je vrátane núdzového tlačidla a snímača na vypnutie čerpadla pri minimálnej hladine v nádrži /ochrana čerpadla pred chodom naprázdno/.
 • Spoľahlivé samonasávacie čerpadlá s prietokom 50-70 a 90 l / min., 230V so vstavaným by-passom. Samozrejmosťou je uzatvárací guľový ventil aj vstupný filter pred čerpadlom.
 • Analógový prietokomer s total registrom určený pre nekomerčné použitie s presnosťou +/- 1% /voliteľne prietokomer digitálny s presnosťou +-0,5%/.
 • 4 m antistatická gumová hadica pre motorovú naftu / voliteľne 6m, 8m, 10m,15m aj s navíjačom/
 • Automatická výdajná stop pištoľ / vypína pri plnej nádrži/.

 

Tankovacia skriňa - modely a konfigurácia:

 • TF / 50: Výdajná kovová skriňa, ktorý je vybavená čerpadlom 230 V, prietok 50 l / min
 • TF / 70: Výdajná kovová skriňa, ktorý je vybavená čerpadlom 230 V, prietok 70 l / min
 • TF / 90: Výdajná kovová skriňa, ktorý je vybavená čerpadlom 230 V, prietok 90 l / min
 • TF / BATÉRIA: Výdajná kovová skriňa, ktorý je vybavená čerpadlom s pripojením k autobatérii 12V , alebo 24 V, prietok 40 - 90 l/min

 


Výdajné stojany – mechanické modely:


GLM-M: Mechanický, robustný a spoľahlivý výdajný stojan pre nekomerčné použitie s pripojením 230V; Exkluzívny atraktívny tvar, vysoká účinnosť a design, nenáročný na údržbu, prietok 70 / 90 l / min. Vrátane by-pass ventila, vstupného filtra, mechanického prietokomera, 4 m antistatickej hadice /voliteľne dlhšia/ a automatickej výdajnej pištole


Cube 56-70: analógový výdajný stojan vybavený samonasávacím lamelovým čerpadlom s pripojením 230V, prietok 56 / 70 l / min. Vrátane by-pass ventila, vstupného filtra, mechanického prietokomera, 4 m antistatickej hadice /voliteľne dlhšia/ a automatickej výdajnej pištole


Výdajné stojany digitálne s výdajom na čipové kľúče:


GLM-C: Robustný a spoľahlivý výdajný stojan pre nekomerčné použitie s pripojením 230V; Exkluzívny atraktívny tvar, vysoká účinnosť a dizajn nenáročný na údržbu. Vybavený elektronickým displejom, systémom MC BOX s multi-užívateľským systémom (až pre 80 užívateľov čipových kľúčov). Umožňuje samostatné ovládanie čerpania a sledovanie spotreby paliva pre jednotlivých užívateľov. Možno ho prevádzkovať iba oprávnenými osobami , ktoré majú pridelené užívateľské PIN kódy a magnetické kľúče. Celková spotreba na každého užívateľa je zaznamenaná priamo v elektronickom systéme stojana , ktorý je schopný ukladať dáta až 250 posledných operácií. Špeciálny softvér pre tlač správ tankovacích operácií a správu užívateľských operácii o tankovaní je samozrejme k dispozícii.


GLM-E: Robustný a spoľahlivý výdajný stojan pre nekomerčné použitie s pripojením 230V; Exkluzívny atraktívny tvar, vysoká účinnosť a dizajn nenáročný na údržbu. Vybavený elektronickým displejom, multi-užívateľským systémom (až pre 120 užívateľov čipových kľúčov), ktorý umožňuje samostatné ovládanie čerpania a sledovanie spotreby paliva. Možno ho prevádzkovať iba oprávnenými osobami , ktoré majú pridelené užívateľské PIN kódy a magnetické kľúče. Celková spotreba na každého užívateľa je zaznamenaná priamo v elektronickom systéme, ktorý je schopný ukladať dáta až 250 posledných operácií. Špeciálny softvér pre tlač správ tankovacích operácií a správu užívateľských operácii o tankovaní je samozrejme k dispozícii. Táto verzia obsahuje aj vstavanú tlačiareń jednotlivých dokladov po každom tankovaní.


PIUSI 70 MC: Skladá sa z lakovanej oceľovej skrine výdajného zariadenia,ktorá je vybavená elektronickým ovládacím panelom. Pripojenie 230V. MC systém je multi-užívateľský panel až pre 50 užívateľov s vyhradeným softvérom a zariadením pre export dát do počítača. To môže byť prevádzkované iba oprávnenými osobami, ktoré majú pridelené užívateľské PIN kódy a magnetické kľúče. Celková spotreba za každého užívateľa je zaznamenaná priamo v elektronickom systéme stojana , ktorý je schopný ukladať dáta z najnovších 250 operácií.Self Service -FM: Výdajný stojan s multi-užívateľským systémom až pre 120 užívateľov, prietok od 70 l / min (SS 70 FM) až 90 l / min (SS 100 FM). Systém pre riadenie palivového systému je navrhnutý tak, aby efektívne meral, kontroloval a riadil využívanie pohonných hmôt v rámci spoločností. Tieto informácie môžu byť uložené a spracované s vyhradenými softvérovými systémami, ktoré umožňujú kontrolu spotreby, analýzu nákladov a evidenciu pre nákupy pohonných hmôt.


Voliteľné príslušenstvo:


Ocio: Systém pre neustále sledovanie hladiny paliva vo vnútri nádrže. Tento systém je určený na detekciu statického tlaku generovaného výškou kvapaliny pomocou hadičky so sondou ponorenej v nádrži až ku dnu; riadiaca jednotka je vybavená špeciálnym softvérom a je schopná zobraziť hladinu paliva v %, alebo objem paliva v litroch ako aj hladinu v mm. Presnosť merania +- 1%.


ES-LEVEL: Vysoko presný magnetostrikčný modulárny hladinomer, ktorý umožňuje priebežne monitorovať hladinu paliva v nádržiach. Je navrhnutý tak, aby pôsobil ako hladinomer, spínač hladiny aj hladinový vysielač; okrem toho môže byť vybavený ďalšími funkciami ako detekcia vody ,zobrazenie hladiny vody, akustické a svetlé alarmy a snímanie teploty. K dispozícii tiež vo verzii ATEX pre benzíny.


Hadicové navijáky: Vyrobené z nerezovej alebo lakovanej uhlíkovej ocele, sú navrhnuté tak, aby sa minimalizovala údržba a výmena častí v dôsledku korózie. Naša rada hadicových navijakov odráža rôzne požiadavky na inštaláciu a dĺžky hadic.


FILTRE: Široká škála filtračných jednotiek pre lepšiu ochranu paliva. Sú navrhnuté tak, aby sa odstránila voda a nečistoty z paliva. V závislosti od typu zvolenej kartuše filtra, tieto môžu byť použité ako filtre (na odstránenie pevných látok), absorpčné filtre (voda sa odlučuje absorpciou) a filtračné odlučovače (odstránenie vody z paliva fyzickým odlúčením vypúšťaciou skrutkou).


Sprievodná dokumentácia k nádržiam:

 • návod na obsluhu a údržbu
 • vyhlásenie o zhode ES
 • tlaková skúška certifikát
 • kalibračná tabuľka

 


Záruka na tesnosť zariadenia 5 rokov, na vybavenie 2 roky.


Vyhotovenie pre benzíny:

 • čerpadlo s el. motorom 230V /ATEX
 • certifikované v súlade Európskou smernicou ATEX 94/9 / ES. EC
 • objemové lamelové samonasávacie čerpadlo s By Passom , prietok 50-70 l / min
 • digitálny alebo mechanický prietokomer ATEX s total registrom určený pre nekomerčné použitie
 • antistatická výdajná hadica 4m /voliteľne aj dlhšia/
 • automatická výdajná stop pištoľ / vypína pri plnej nádrži/