Kontakt

BENOL Trade, s.r.o.
Zákaznícke centrum:
adresa:


tel./fax.:
mobil:
e-mail:
Kamenná 11
Žilina 010 01

041 / 723 12 12
0903 511 108
info@benol.sk

výstavba čerpacích staníc:
knapec@benol.sk

 
   
Fakturačné údaje:
adresa:


BENOL Trade,s.r.o.
Kamenná 11
010 01 Žilina
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

36724998
2022303800
SK 2022303800

číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
2256940054/0200 (VÚB, a.s.)
SK82 0200 0000 0022 5694 0054
SUBASKBX