Nádrže na naftu a benzín Klasik / Benkalor

Tento typ nádrže je vhodný najmä pre poľnohospodárske družstvá, dopravné spoločnosti, stavebné firmy a pod.

 

Nádrž je určená pre skladovanie horľavých kvapalín I-IV. triedy. /Benzín, Nafta a i./ Nádrže sú dvojplášťové, oceľové o objeme  3,5 m³ až 50 m³ (vonkajší plášť plní funkciu havarijnej nádrže). Nádrž je kompletne armatúrne vybavená a obsahuje nasledovné armatúry:

  • plniaca armatúra
  • sacia armatúra
  • odvetrávacia armatúra /pre benzín s koncovou plameňopoistkou aj spätným odsávaním pár/
  • merná armatúra s mernou tyčou

 

Medziplášťový priestor je kontrolovaný mechanickým plavákom, alebo pretlakovou signalizáciou. Nádrž má v hornej časti závesné oká pre manipuláciu pri nakládke, resp. vykládke žeriavom. 

 

Pre jednoduchšiu obsluhu je nádrž vybavená rebríkom a obslužnou plošinou zo zábradlím. Množstvo PHM v nádrži je sledované el. kontinuálnym meraním hladín. Limitné stavy pohonných látok sú signalizované na el. rozvádzači a to akusticky aj opticky.

 

PLNENIE

 

Plnenie sa uskutočňuje podľa vybavenia nádrže:

  • plniacou pištoľou autocisterny
  • stáčacím čerpadlom autocisterny /spodná plniaca armatúra/
  • samostatným stáčacím čerpadlom nádrže

 

VÝDAJ

 

K výdaju pohonných hmôt sa používajú výdajné stojany rady Tatsuno-Benč, ADAM PUMPS, PIUSI a pod. Veľmi žiadané su výdajné stojany, ktoré sú samoobslužné, ovládané čipovými kľúčmi, kartami s následnou evidenciou v počítači užívateľa.

 

POKYNY PRE UMIESTNENIE

 

Nadzemná nádrž sa umiestňuje na vodorovný železobetónový základ. Celé zariadenie musí byť vodivo prepojené a uzemnené uzemňovaciou sústavou.

  

 

NDN nádrže

 

TECHNICKÉ PARAMETRE NÁDRŽÍ:

Valcové nádrže

Typ nádržeNDN 5000NDN 10000NDN 15000NDN 20000NDN 25000NDN 30000NDN 30000NDN 32000NDN 32000NDN 40000NDN 50000
maximálny objem l 5000 10000 15000 20000 25000 30000 30000 32000 32000 40000 50000
prevádzkovýobjem l 4750 9500 14250 19000 23750 28500 28500 30400 30400 38000 47500
Max.plnenie 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Dĺžka (mm) 2300 3800 5300 6800 7500 9800 6800 11000 7000 8600 10800
Šírka (mm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2500 2000 2500 2500 2500
Výška (mm) * 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2800 2300 2800 2800 2800
Hmotnosť (kg) 1617 2160 2703 3500 3850 5150 5090 7850 7850 9250 10870

* výška je uvedená bez hornej armatúrnej šachty , vrátane šachty je výška o 300 mm vyššia