Podzemné nádrže

Podzemne nádrže

Naša spoločnosť dodáva skladovacie a havarijné podzemné nádrže v objeme od 1 m³ až do 100 m³, používaných predovšetkým pri skladovaní pohonných hmôt čerpacích staníc. Nádrže sa dodávajú v dvojplášťovom vyhotovení. Zodpovedajú tak ekologickým aj technickým predpisom a normám v SR.

 

POPIS NÁDRŽE

 

Plášť nádrže je tvorený z pozváraných zkružených plechov s prizváranými klenutými dnami. Každá nádrž je vybavená jednou, dvoma, alebo viacerými vstupnými šachtami s vŕtanými vekami podľa priania zákazníka, či návrhu projektanta.

 

Počet vstupných šácht je určený objemom nádrže a počtom komôr pri delených nádržiach. Na plášti nádrže sú prizvárané prepravné závesné oká určené k zaveseniu nádrže na žeriav. K usadeniu a ukotveniu nádrže na základovú dosku slúžia prizvárané nosné sedlá a opásanie s kotvením kotviacimi skrutkami.

 

Vonkajší povrch nádrže je natretý základnou farbou, na ktorú sa potom prizvára v jednej až v dvoch vrstvách izolačná hmota sklobit, hydrobit a pod. Kvalita izolácie nádrže sa skúša iskrovou skúškou 15-20 kV, následne sa vystavuje protokol o skúške. Vnútorný povrch nádrže je natretý konzervačným prípravkom konkor.

 

Nami ponúkané nádrže sú prispôsobené ako pre kvapalinovú signalizáciu netestnosti medziplášťového priestoru , tak aj pre pretlakovú signalizáciu.

 

Na tesnosť nádrže poskytujeme záruku v dĺžke 60 mesiacov.

 

V prípade požiadavky zákazníka zaistíme dopravu nádrže na miesto určenia.

 

Podzemne nádrže Podzemne nádrže Podzemne nádrže