Servis čerpacích staníc

  • kalibrácia, nastavenie meradiel /výdajných stojanov/ PHM
  • preventívne prehliadky, kontrolné odmery na všetkých typoch výdajných stojanov PHM
  • zabezpečenie úradného overenia objemových prietokových meradiel PHM s vydaním certifikátu podľa zákona č. 142/2000 Z.z.
  • opravy a overenia veľkoobjemových prietokových meradiel ADAST, HEFA
  • opravy výdajných pištolí
  • servis výdajných stojanov PHM ADAST, Tatsuno-Benč, PIUSI, ADAM PUMPS, Emiliana Serbatoi, CEMO, Kingspan, Tuthill /Fill-Rite/ a iných.

servis