Kontinuálne meranie hladiny SITE SENTINEL

SiteSentinel® je multi-funkčný, vysoko kvalitný monitorovací systém nádrží, ktorý poskytuje v reálnom čase presné informácie o zásobách až pre 16 nádrží. Zobrazuje vodu v nádrži aj teplotu média pre jednotlivé nádrže.

 

Grafický displej poskytuje okamžitý prístup k podkladom pre inventúru, dodávkam aj alarmom . Systém môže automaticky e-mailom zasielať alarmy a udalosti, ktoré si užívateľ prednastaví. Reporty až 16 sond a senzorov, ktoré môžu byť pripojené v akejkoľvek kombinácii, môžu byť vytlačené na vonkajšej tlačiarni alebo zo SiteConnectu na tlačiarni PC.

 

 Funkcie systému:

 • Monitorovanie až 16 sond, alebo senzorov, ktoré môžu byť pripojené v akejkoľvek kombinácii
 • Dotyková obrazovka umožňuje jedným dotykom prístup k aktuálnym údajom, alarmom, únikom
 • Automatická detekcia tesnosti môže byť naprogramovaná na denné, týždenné, mesačné, alebo každoročne požadované skúšky tesnosti.
 • Meranie hustoty zaisťuje, že dostanete očakávané palivo
 • Systém automaticky zasiela e-mailom alarmy a udalosti cez TCP / IP
 • TCP / IP rozhranie umožňuje jednoduchú komunikáciu pomocou miestnej siete

 

SITE SENTINEL

Systémové alarmy 

 • Nízka hladina (vypnutie)
 • Nízka hladina (objednávka)
 • Vysoká hladina (alarm)
 • Vysoká hladina (preplnenie)
 • Voda v palive (varovanie)
 • Voda v palive (alarm)
 • Detekcia netesností
 • Hustota mimo rozsah