Verejné čerpacie stanice

Nosnou časťou čerpacej stanice je technológia. Základ tvoria dvojplášťové nádrže a to buď podzemné, alebo nadzemné v objemoch podľa požiadaviek investora. Nádrž sa dá rozdeliť na viac komôr, preto nie je potrebné mať na každý produkt jednu nádrž. Ďalšímy časťami technológie sú potrubné rozvody, armatúrne vybavenie, výdajné stojany, kontinuálne meranie hladín aj kvalitný a spoľahlivý riadiaci systém čerpacej stanice s pokladňou.

Technologická časť je vždy navrhnutá tak, aby čo najoptimálnejšie zapadla do koncepcie čerpacej stanice a tvaru pozemka investora. S tvarom pozemnku súvisí aj počet jazdých pruhov, tankovacích miest, veľkosť prestrešenia aj samotného kiosku /predajne/. Pri veľkosti a tvare pozemku treba vždy myslieť aj na služby pre vodičov ako autoumývareň, vysávač, hustič pneumatík a pod.

 

Na základe Vašej požiadavky Vám odborne poradíme, aj vypracujeme informatívnu cenovú ponuku realizácie čerpacej stanice. Základné informácie od investora by mali byť:

  • Počet a druh produktov
  • Typ nádrží / nadzemné, podzemné/
  • Objemy jednotlivých komôr nádrže /produktov/
  • Počet tankovacích miest / výdajných stojanov/
  • Typ stojanov /jednostranné, obojstranné/

V prípade, že má investor presné a ucelené informácie o budúcom usporiadaní čerpacej stanice, radi mu vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie, realizáciu.        /Viac v sekcii projektová činnosť/.

 

Verejné ČS